logo
fotka práce1 fotka práce2 fotka práce3
Jak probíhá spolupráce s námi

 • Nejdříve nám sdělíte své požadavky ohledně vašich představ telefonicky nebo písemně (potřebuji provést půdní vestavbu, postavit sádrokartonovou příčku, snížit pomocí SDK systémů strop apod.)
 • Následně spolu probereme otázky věci podrobněji. Požádáme Vás o technickou dokumentaci je-li k dispozici. Máte -li vše v hlavě, vytvoříme společně soupis prací dle vašich požadavků a našich realizačních a technických možností.
 • Je-li to v této fázi možné, vypracujeme Vám cenovou kalkulaci sjednaných prací, která bude vyjádřena v jednotkových cenách s celkovou konečnou cenou. Tato cena je pro nás závazná. Pokud se v průběhu realizace změní rozsah prací, tato cena bude odpovídat i této změně po oboustranné předchozí dohodě.
 • Bude-li Vám nabídka vyhovovat, sepíšeme s Vámi objednávku a následně smlouvu na sjednané konkrétní dílo, jejíž součástí je cenová kalkulace s uvedenou cenou, termíny zahájení a dokončení a samozřejmě platební podmínky.
 • Po dokončení díla sepíšeme zápis o předání díla a provedeme konečné vyúčtování. Předáme Vám dokumentaci potřebnou pro kolaudační řízení, která souvisí s prováděnými pracemi ( Osvědčení pro montáž SDK, prohlášení o shodě na použité materiály apod.). Nyní již můžete užívat Vaše nové dílo podle vašich přání.
 • Nebude-li Vám naše nabídka vyhovovat, můžeme ji spolu probrat detailněji a případně navrhnout pro Vás výhodnější alternativy.
 • Pokud se rozhodnete, že nemáte zájem s námi spolupracovat, poděkujeme si za dosavadní vzájemnou spolupráci a ničím si nejsme zavázáni. Cenová kalkulace je BEZPLATNÁ.
 • V průběhu prací jsou samozřejmostí pravidelné konzultace a případné změny oproti původnímu záměru se snažíme řešit s maximální vstřícností k Vám.
 • Naším cílem je korektní jednání a úspěšné dokončení prací.

  Poskytujeme záruční dobu 5 let, i po té zůstáváte naším zákazníkem a následný servis je samozřejmostí.