logo
fotka práce1 fotka práce2 fotka práce3
Co Vás čeká, chcete-li brzy bydlet ?

 

Bydlení pod střechou s odhaleným žebrovím trámů je snem mnoha romantiků. Jakmile však dojde na realitu, leckdo se svého snu raději vzdá. Projít si celým martyriem úředního kolečka, stavby a finální kolaudace je totiž úkol jen pro odolné jedince. Ale kdo to - nevzdal, ví, že to stálo zato!
Vaše rozhodnutí k rekonstrukci bývá zpravidla prvním impulsem, který zahájí útok na vaše nervy. Je nutné se obrnit trpělivostí a nepředpokládat, že vaše stará půda promění v nové krásné podkroví během jednoho měsíce. Opak je pravdou. Představuje to totiž spoustu záležitostí, které je zapotřebí vyřešit a promyslet.
Při vestavbě podkroví se pouze ve výjimečných případech obejdeme bez stavebního povolení, proto je nutné v první řadě navštívit stavební odbor obecního nebo místního úřadu, kde budeme informováni o podmínkách kladených na půdní vestavbu v konkrétní nemovitosti a dané lokalitě.

 

Bez nových technických a technologických možností to nejde.

Pořídit si 500 let starou roubenou chalupu znamená především překonat stavební problémy: vyměnit shnilé trámy, zavést vodu, elektřinu, udělat odpad... ovšem výsledek - postupujete-li s citem k historii - bývá pohádkový.
Kromě specifik uživatelských má adaptace podkrovního prostoru zcela jistě i svá specifika stavebně-technická. Těm je rozhodně dobré věnovat velmi důkladný prostor již v přípravné fázi projektu a vždy si k nim přizvat odborníka. K zachování potřebného standardu bydlení v současné době pomohou nové technologie, stavební materiály a postupy. Je třeba se nebát i netradičních či nově vzniklých rešení nebo postupů, které obvykle nejsou při běžném stavění bytu aplikovány.

V obecné rovině je rozumné se zaměřit zejména na problematiku tepelných zisků (respektive ztrát) a jejich eliminaci, větrání, hydroizolaci a dostatečně ztužení stávajících stropních konstrukcí . Moderní stavění v oblasti těchto adaptací se soustřeďuje na využívání materiálů s nízkou hmotností, na technologie suchého stavění s minimem vázané vody a s důrazem na podporu montážních postupů a materiálů, které dobře přenášejí mírné pohyby krovu.

 

Posouzení technického stavu a prostorových možností

Po první prohlídce architekta by měly následovat odborné prohlídky dalších specialistů, kteří posoudí v jakém technickém stavu se nachází střešní konstrukce. Zásadní informace o vhodnosti navrhovaných řešení poskytne statik. Zažádat bychom měli o provedení mykologického rozboru dřevěných prvků krovu, který posoudí míru napadení dřevokaznými houbami.

 

Potřebné doklady pro přípravu vestavby

Příprava vestavby se neobejde bez nezbytných úředních dokladů - tím základním je stavební povolení. To je nutné získat téměř vždy, neboť v případě půdní vestavby se zcela jasně hovoří o změně účelu užívání a tady je stavební povolení bezpodmíněčné. V této fázi je třeba provést i projednání se státními orgány - hygienou, hasičským sborem, útvary architekta (v případě statutárních měst) a dalšími, např.správci výše uvedených inženýrských sítí.

V první řadě je třeba říct, že realizace půdní vestavby je možná pouze na základě řádně zpracovávaného prováděcího projetku a stavebního povolení. V rámci projektu musí být vyřešeno nejen hledisko statiky, ale také stavební fyziky (stavení tepelná technika, akustika, osvětlení). Následně vzniklé poruchy zapřičiněné nedostatečným zpracováním projektu ( např. bez řádného statického posouzení, bez tepelně-technických výpočtů střešního pláště či obvodových konstrukcí, nevyřešené detaily apod.) hrubými projekčními chybami, nemístnými úsporami či neodbornou nebo nedbalou realizací se odstraňují jen obtížně a za cenu zvýšených finančních nákladů. Často několikanásobných, než jsou náklady potřebné při odborném a důsledném projekčním návrhu a při řádné realizaci. Při realizaci je rovněž vhodný důsledný technický dozor.